Katarzyna Kempa - Tylus radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską w 2011 roku obroniła w Katedrze Kryminologii pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego.

W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę końcową pod tytułem „Dobrowolne umorzenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” obroniła pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego.

Aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (wpis pod nr KR-3037).

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 roku, pracując początkowo jako prawnik w renomowanych kancelariach w Krakowie, od 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego współpracując z Kancelarią Prawną Maciej Bałaziński i Współpracownicy w Krakowie oraz w ramach indywidualnej praktyki prowadzonej w formie Kancelarii Radcy Prawnego w Krakowie oraz Radomsku.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych o różnorodnym profilu działalności, przygotowuje opinie prawne, opiniuje i sporządza projekty umów, z sukcesami reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi. Dysponuje bogatą praktyką w prowadzeniu procesów cywilnych i gospodarczych.